Đèn Led Bàn

Đèn để bàn led – LB03

Công suất: 3 w Nguồn điện: 220 v Độ sáng:   lm

Đèn để bàn led – LB02

Công suất: 3 w Nguồn điện: 220 v Độ sáng:   lm

Đèn để bàn led – LB01

Công suất: 3 w Nguồn điện: 220 v Độ sáng:   lm