Đèn Led Tuýp

Đèn Led Tuýp TP-DL001

Công suất: 6 w / 11 w Nguồn điện: 110 v / 220 v Độ sáng:   680~785 lm / 1000~1100 lm

Đèn Led Tuýp TP-DL003

Công suất: 8 w / 18 w Nguồn điện: 110 v /220 v Độ sáng:   1550~1650 lm

Đèn Led Tuýp TP-DL001

Công suất: 6 w / 11 w Nguồn điện: 110 v / 220 v Độ sáng:   680~785 lm / 1000~1100 lm