Đèn LED dây PSE-Strip-Đ

14 d1 Đèn LED dây PSE Strip Đ

-Điện áp đầu vào: CPU

-Côngsuất:7.2W

-Quangthông: 530Lm

-Chạy đuổi 7 màu

-Tuổi thọ: > 50,000h

Cùng Nội Dung

Liên Quan Khác

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>